Spyt

Spyt som en ydmygelse – Mange der nyder dominans og underkastelse, bruger også spyt til at ydmyge hinanden.

At spytte på andre kan være en ydmygende handling i dominans- og underkastelsesdynamikker, fordi det er en kropsvæske, der normalt anses for at være uacceptabel eller ubehagelig at få på sig.

Når en dominanspartner spytter på sin underkastelsespartner, kan det signalere en udtalelse om magt og kontrol, hvor dominanspartneren viser, at de har ret til at behandle deres underkastelsespartner på en ubehagelig måde. Underkastelsespartneren kan opleve spyt som en ydmygelse, fordi de bliver tvunget til at acceptere noget, der normalt ville være uacceptabelt eller ubehageligt, og fordi de bliver påmindet om deres underkastelsesposition.