Tillid

At opbygge tillid mellem parterne gennem ærlighed, åbenhed og respekt.