Nåle

Nåleleg er en form for BDSM-praksis, der involverer at indsætte sterile nåle gennem huden for at skabe en følelse af smerte og endorfinudløsning. Det er vigtigt at have viden om og erfaring med nålespil samt at tage hensyn til sterilitet, sikkerhed og kommunikation med sin partner.