Beslutningstagning

At finde ud af, hvem der træffer beslutninger om seksuelle aktiviteter, og hvordan beslutningerne træffes.