Initiativ

At tage initiativ og foreslå nye ideer eller aktiviteter til sine partnere.